Obsah

Základní škola Prostějov

   Základní škola Vl. Majakovského se nachází v Prostějově v místní části Vrahovice. Škola má svá pracoviště celkem ve dvou objektech.

   Objekt školy tvoří tři budovy propojené spojovacími chodbami. V nejstarší třípodlažní budově, která budovadostala svoji podobu před více než 130 lety, jsou umístěny třídy prvního stupně.    V nové  třípodlažní budově z roku 2013 se nacházejí učebny převážně tříd 2. stupně, počítačová učebna a kabinety. Původně zde byly navrženy 3 odborné učebny, které se vzhledem k nárůstu počtu tříd staly učebnami kmenovými. Jedna z učeben slouží v odpoledních hodinách také jako čtvrté oddělení družiny. K této budově je připojena moderní tělocvična z roku 2001. Součástí areálu školy je sportovní hřiště a školní pozemek. Za budovou školy je také přírodní učebna.

   V blízkosti školy na ulici I. Olbrachta je umístěn objekt školní družiny se třemi odděleními, odborná pracovna pro domácí nauky a prostory pro činnost keramických kroužků. 
   Vybavení místností je dobré. Škola má k dispozici dostatečné množství klasických učebních pomůcek i audiovizuální techniky a vybavenou učebnu informatiky. Žákům i zaměstnancům slouží dvě knihovny s krásnou i odbornou literaturou.  Jsme zapojeni do projektu školní mléko a "Ovoce do škol" se snahou co největšího odběru. Venkovní areál je v odpoledních hodinách volně přístupný veřejnosti. Škola nabízí rovněž pronájem tělocvičny (tato bývá využívána až do pozdních večerních hodin).

   Základní škola je plně organizovaná od roku 1996. Hospodaří jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zaměstnává 24 pedagogických a 7 provozních zaměstnanců. Její  součástí je: 1. a 2. stupeň ( 13 tříd), školní družina   ( 4 oddělení, 4 vychovatelé ) s provozem od 6.15 do 17.00 od., výdejna stravy - obědy dodává školní jídelna při ZŠ Prostějov, E. Valenty. V posledních letech navštěvuje školu přes 300 žáků. Vzdělávání probíhá podle programu  ŠVP. Ve škole pracuje řada zájmových kroužků, které jsou zaměřeny na cizí jazyky, informatiku, literárně dramatickou výchovu, hudební a výtvarné činnosti, keramiku  apod.Mezi zájmové aktivity patří ozdravné pobyty dětí, LVVZ, plavání, vánoční koncerty, návštěvy filmových a divadelních představení, spolupráce se ZUŠ, besedy, výlety, školní akademie. Naši žáci nejsou andělé, avšak v konkurenci slušných dětí vždy obstály. Zúčastňujeme se různých olympiád, výtvarných a sportovních soutěží, na kterých slavíme úspěchy. Plánů máme hodně, kolektiv pracovníků je přístupný a nadšený, ochotný spolupracovat na změnách, které vedou ke zlepšování pracovního prostředí a upevňování dobrého jména školy.

 

Aktuality

09.10.2017

MĚSÍC NÁBORŮ - MŮJ PRVNÍ GÓL

Ve středu 27.9.2017 proběhlo na hřišti ve Vrahovicích sportovní dopoledne s názvem MĚSÍC NÁBORŮ - MŮJ PRVNÍ GÓL. Patronem akce, která byla určena dětem od 5 do 9 let, je Tomáš Rosický. Akci organizoval TJ Sokol Vrahovice. Aktivity na hřišti byly zaměřeny na sportovní dovednosti dětí. Děti si mohly na 10 stanovištích vyzkoušet např. slalom s míčem, házení na plechovky, střílení na branku, ale také skákání na trampolíně s hodem míčem na cíl atd. Děti dostaly propagační letáček, informace o klubu, náramek na ruku a sladkou odměnu. Během dopoledne byl zajištěn i pitný režim. Akce účastnily dvě MŠ a dvě ZŠ, celkem 203 dětí. Sponzoři akce :LESY ČR (Hledáme talenty od přírody) FAČR ( Fotbalová Asociace České Republiky)

Detail

06.10.2017

Výlet žáků 2. stupně do archeoskanzenu Modrá

Dne 3. 10. 2017 navštívili žáci druhého stupně archeoskanzen Modrá. I přes nepříznivé počasí se jim výlet líbil a dozvěděli se mnoho zajímavého ze života našich předků. Dále navštívili expozici Živá voda - největší expozici přirozených mokřadních a sladkovodních ekosystémů. Zde je nejvíce zaujal sladkovodní tunel pod úrovní hladiny.

Detail

27.09.2017

Ředitelské volno 29. 9. 2017

Dne 29. 9. 2017 je z důvodu oprav probíhajících ve škole vyhlášeno ředitelské volno. Pro zájemce je v provozu školní družina.

Detail

27.09.2017

Divadelní představení 2017/2018

Přehled divadelních představení objednaných pro žáky ve školním roce 2017/2018. O konkrétních termínech budou žáky informovat včas třídní učitelé.

Detail

27.09.2017

Den bez aut 2017

Dne 27. 9. 2017 proběhlo na druhém stupni tematické vyučování ke Dni bez aut. Žáci se během vyučování střídali na několika stanovištích, na kterých na ně čekali různé ekologicky zaměřené úkoly. Největší zážitky měli žáci z jízdy na neobvyklých kolech. Vyzkoušeli si jízdu na tandemovém kole, na jednom museli šlapat dozadu nebo se jim na kole jelo jako na koni. (Další fotografie naleznete v galerii.)

Detail