Obsah

Základní škola Prostějov

   Základní škola Vl. Majakovského se nachází v Prostějově v místní části Vrahovice. Škola má svá pracoviště celkem ve dvou objektech.

   Objekt školy tvoří tři budovy propojené spojovacími chodbami. V nejstarší třípodlažní budově, která budovadostala svoji podobu před více než 130 lety, jsou umístěny třídy prvního stupně.    V nové  třípodlažní budově z roku 2013 se nacházejí učebny převážně tříd 2. stupně, počítačová učebna a kabinety. Původně zde byly navrženy 3 odborné učebny, které se vzhledem k nárůstu počtu tříd staly učebnami kmenovými. Jedna z učeben slouží v odpoledních hodinách také jako čtvrté oddělení družiny. K této budově je připojena moderní tělocvična z roku 2001. Součástí areálu školy je sportovní hřiště a školní pozemek. Za budovou školy je také přírodní učebna.

   V blízkosti školy na ulici I. Olbrachta je umístěn objekt školní družiny se třemi odděleními, odborná pracovna pro domácí nauky a prostory pro činnost keramických kroužků. 
   Vybavení místností je dobré. Škola má k dispozici dostatečné množství klasických učebních pomůcek i audiovizuální techniky a vybavenou učebnu informatiky. Žákům i zaměstnancům slouží dvě knihovny s krásnou i odbornou literaturou.  Jsme zapojeni do projektu školní mléko a "Ovoce do škol" se snahou co největšího odběru. Venkovní areál je v odpoledních hodinách volně přístupný veřejnosti. Škola nabízí rovněž pronájem tělocvičny (tato bývá využívána až do pozdních večerních hodin).

   Základní škola je plně organizovaná od roku 1996. Hospodaří jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zaměstnává 24 pedagogických a 7 provozních zaměstnanců. Její  součástí je: 1. a 2. stupeň ( 13 tříd), školní družina   ( 4 oddělení, 4 vychovatelé ) s provozem od 6.15 do 17.00 od., výdejna stravy - obědy dodává školní jídelna při ZŠ Prostějov, E. Valenty. V posledních letech navštěvuje školu přes 300 žáků. Vzdělávání probíhá podle programu  ŠVP. Ve škole pracuje řada zájmových kroužků, které jsou zaměřeny na cizí jazyky, informatiku, literárně dramatickou výchovu, hudební a výtvarné činnosti, keramiku  apod.Mezi zájmové aktivity patří ozdravné pobyty dětí, LVVZ, plavání, vánoční koncerty, návštěvy filmových a divadelních představení, spolupráce se ZUŠ, besedy, výlety, školní akademie. Naši žáci nejsou andělé, avšak v konkurenci slušných dětí vždy obstály. Zúčastňujeme se různých olympiád, výtvarných a sportovních soutěží, na kterých slavíme úspěchy. Plánů máme hodně, kolektiv pracovníků je přístupný a nadšený, ochotný spolupracovat na změnách, které vedou ke zlepšování pracovního prostředí a upevňování dobrého jména školy.

 

Aktuality

26.02.2018

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL V BRNĚ

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL V BRNĚ

V úterý 20. 2. 2018 se žáci 3.A zúčastnili OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU v Brně. Cesta vlakem proběhla hladce i cestování tramvají bylo úspěšné. Na brněnském výstavišti si děti vyzkoušely různé aktivity. Kromě spousty zážitků si všichni dovezli i různé dárky a fotografie. Moc děkujeme rodičům a přátelům školy, kteří jeli s námi a s dětmi strávili celý den. Petra Fojtíková, Bohdana Axmannová

Detail

01.02.2018

Druháci dostali své první mokré vysvědčení

Druháci dostali své první mokré vysvědčení

Na své poslední hodině plavání obdrželi žáci druhé třídy své první "mokré" vysvědčení a pořádně si to užili.

Detail

07.12.2017

Adventní koncert

Adventní koncert

Adventní koncert

Detail

13.11.2017

Vítání zimy

Vítání zimy

Akce pro žáky, rodiče i veřejnost

Detail

09.10.2017

MĚSÍC NÁBORŮ - MŮJ PRVNÍ GÓL

MĚSÍC NÁBORŮ - MŮJ PRVNÍ GÓL

Ve středu 27.9.2017 proběhlo na hřišti ve Vrahovicích sportovní dopoledne s názvem MĚSÍC NÁBORŮ - MŮJ PRVNÍ GÓL. Patronem akce, která byla určena dětem od 5 do 9 let, je Tomáš Rosický. Akci organizoval TJ Sokol Vrahovice. Aktivity na hřišti byly zaměřeny na sportovní dovednosti dětí. Děti si mohly na 10 stanovištích vyzkoušet např. slalom s míčem, házení na plechovky, střílení na branku, ale také skákání na trampolíně s hodem míčem na cíl atd. Děti dostaly propagační letáček, informace o klubu, náramek na ruku a sladkou odměnu. Během dopoledne byl zajištěn i pitný režim. Akce účastnily dvě MŠ a dvě ZŠ, celkem 203 dětí. Sponzoři akce :LESY ČR (Hledáme talenty od přírody) FAČR ( Fotbalová Asociace České Republiky)

Detail