Obsah

Základní škola Prostějov

   Základní škola Vl. Majakovského se nachází v Prostějově v místní části Vrahovice. Škola má svá pracoviště celkem ve dvou objektech.

   Objekt školy tvoří tři budovy propojené spojovacími chodbami. V nejstarší třípodlažní budově, která budovadostala svoji podobu před více než 130 lety, jsou umístěny třídy prvního stupně.    V nové  třípodlažní budově z roku 2013 se nacházejí učebny převážně tříd 2. stupně, počítačová učebna a kabinety. Původně zde byly navrženy 3 odborné učebny, které se vzhledem k nárůstu počtu tříd staly učebnami kmenovými. Jedna z učeben slouží v odpoledních hodinách také jako čtvrté oddělení družiny. K této budově je připojena moderní tělocvična z roku 2001. Součástí areálu školy je sportovní hřiště a školní pozemek. Za budovou školy je také přírodní učebna.

   V blízkosti školy na ulici I. Olbrachta je umístěn objekt školní družiny se třemi odděleními, odborná pracovna pro domácí nauky a prostory pro činnost keramických kroužků. 
   Vybavení místností je dobré. Škola má k dispozici dostatečné množství klasických učebních pomůcek i audiovizuální techniky a vybavenou učebnu informatiky. Žákům i zaměstnancům slouží dvě knihovny s krásnou i odbornou literaturou.  Jsme zapojeni do projektu školní mléko a "Ovoce do škol" se snahou co největšího odběru. Venkovní areál je v odpoledních hodinách volně přístupný veřejnosti. Škola nabízí rovněž pronájem tělocvičny (tato bývá využívána až do pozdních večerních hodin).

   Základní škola je plně organizovaná od roku 1996. Hospodaří jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zaměstnává 24 pedagogických a 7 provozních zaměstnanců. Její  součástí je: 1. a 2. stupeň ( 13 tříd), školní družina   ( 4 oddělení, 4 vychovatelé ) s provozem od 6.15 do 17.00 od., výdejna stravy - obědy dodává školní jídelna při ZŠ Prostějov, E. Valenty. V posledních letech navštěvuje školu přes 300 žáků. Vzdělávání probíhá podle programu  ŠVP. Ve škole pracuje řada zájmových kroužků, které jsou zaměřeny na cizí jazyky, informatiku, literárně dramatickou výchovu, hudební a výtvarné činnosti, keramiku  apod.Mezi zájmové aktivity patří ozdravné pobyty dětí, LVVZ, plavání, vánoční koncerty, návštěvy filmových a divadelních představení, spolupráce se ZUŠ, besedy, výlety, školní akademie. Naši žáci nejsou andělé, avšak v konkurenci slušných dětí vždy obstály. Zúčastňujeme se různých olympiád, výtvarných a sportovních soutěží, na kterých slavíme úspěchy. Plánů máme hodně, kolektiv pracovníků je přístupný a nadšený, ochotný spolupracovat na změnách, které vedou ke zlepšování pracovního prostředí a upevňování dobrého jména školy.

 

Aktuality

05.09.2017

Kroužek Veselá věda

“Veselá věda - kroužky zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Více informací na: www.veselaveda.cz od začátku října, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí.“

Detail

01.09.2017

Třídní schůzky a konzultace 2017/2018

Termíny třídních schůzek a konzultací pro školní rok 2017/2018, platí pro všechny třídy. 26. 9. 2017 v 16 hodin 10. 1. 2018 v 16 hodin 17. 5. 2018 v 16 hodin Třídní učitelé si dále mohou zařadit další třídní schůzky na základě potřeb jednotlivých tříd.

Detail

03.07.2017

Beseda

Žáci pátého ročníku měli to štěstí, že se mohli zúčastnit besedy s Ing. Jiřím Rozehnalem, pamětníkem na druhou světovou válku. Během svého vyprávění se s žáky podělil o své zážitky a prožitky z tohoto období.

Detail

24.05.2017

AKCE OVOCENTRUM

Žáci 3. A uspěli v soutěži "Když mě jíš, tak ať o mně taky něco víš", kterou vyhlásilo Ovocentrum Valašské Meziříčí. Výrobek Lukáše Julínka, Adama Štuchala, Filipa Žůrka a Patrika Buřta vyhrál 1. místo. Vítězové získali pohár a diplomy. Předávání ceny si užila celá třída.

Detail

18.04.2017

VELIKONOČNÍ VÝLET

V pátek 7. dubna se prvňáčci vypravili na výlet do zámku v Náměšti na Hané.Prohlédli si velikonočně vyzdobený zámek a v tvořivé dílně si vyrobili přáníčko. Připojili se i rodiče.

Detail