Obsah

Dokumenty školy

Žádosti a formuláře

Žádost o vydání opisu Staženo: 12x | 22.08.2017

Formulář žádosti o poskytnutí informace podle zákona po Staženo: 10x | 07.08.2017

Formulář žádosti o poskytnutí informace podle zákona fo Staženo: 7x | 07.08.2017

Žádost o uvolnění žáka na více dní Staženo: 16x | 07.08.2017

Žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování Staženo: 8x | 07.08.2017

Žádost o uvolnění žáka z části koncové hodiny Staženo: 6x | 27.07.2017

Dokumenty

Školní poradenské pracoviště Staženo: 18x | 27.07.2017

Školní řád Staženo: 16x | 27.07.2017

Minimální preventivní program 2013/2014 Staženo: 9x | 27.07.2017

Koncepce spolupráce školy a rodiny a domácí přípravy žáka Staženo: 16x | 27.07.2017

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy20152016 Staženo: 16x | 22.08.2017

Rozpočty

Finanční plán PO 2017 Staženo: 8x | 27.07.2017

Normativní rozpočet přímých nákladů na rok 2017 Staženo: 11x | 27.07.2017

Stránka

  • 1