Obsah

Dokumenty školy

Žádosti a formuláře

Žádost o vydání opisu Staženo: 24x | 22.08.2017

Formulář žádosti o poskytnutí informace podle zákona po Staženo: 17x | 07.08.2017

Formulář žádosti o poskytnutí informace podle zákona fo Staženo: 15x | 07.08.2017

Žádost o uvolnění žáka na více dní Staženo: 33x | 07.08.2017

Žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování Staženo: 26x | 07.08.2017

Žádost o uvolnění žáka z části koncové hodiny Staženo: 23x | 27.07.2017

Dokumenty

Školní poradenské pracoviště Staženo: 30x | 27.07.2017

Školní řád Staženo: 38x | 27.07.2017

Minimální preventivní program 2013/2014 Staženo: 20x | 27.07.2017

Koncepce spolupráce školy a rodiny a domácí přípravy žáka Staženo: 43x | 27.07.2017

Výroční zprávy

Výroční zpráva školy 2016/2017 Staženo: 24x | 06.10.2017

Rozpočty

Finanční plán PO 2017 Staženo: 20x | 27.07.2017

Normativní rozpočet přímých nákladů na rok 2017 Staženo: 30x | 27.07.2017

Stránka

  • 1