Obsah

ZÁPIS 2019/2020

Typ: ostatní
Dne 26. 4. 2019 proběhne zápis do 1. třídy. Pro školní rok 2019/2020 můžeme otevřít dvě první třídy.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Magistrát města Prostějova, Odbor školství, kultury a sportu

 

Zápis

 

žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2019/2020

se v souladu s § 36 odst. 4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění

 

koná v pátek 26. dubna 2019 od 12.00 do 18.00 hodin

Spádové obvody základních škol jsou obecně závaznou vyhláškou č. 7/2009, kterou se stanoví spádové obvody základních škol v územním obvodu statutárního města Prostějova, ve znění pozdějších předpisů, stanoveny takto:

 

I. OBVOD

sídliště Svobody

pro Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 3578/79

- opět otevřena jedna 1. třída s nabídkou rodiči placených kurzů angličtiny a matematiky

 

II. OBVOD

5. května, Aloise Fišárka, A. Jánského, Akátová, Aloise Krále, Anenská, Anglická, Antonína Slavíčka, Arbesovo nám., Atletická, Balbínova, Barákova, Belgická, Beskydská, Bezručovo nám., Blahoslavova, Bohumíra Dvorského, Bohumíra Šmerala, Bohuslava Martinů, Borová, Boženy Němcové, Brandlova, Bratří Čapků, Brněnská, Brodecká, Březinova, Budovcova, Bulharská, Cyrila Boudy, Čechovická, Čechůvky, Česká, Českobratrská, Čs. armádního sboru, Čs. odboje, Daliborka, Dělnická, Dětkovická, Demelova, Divišova, Dobrovského, Dolní, Domamyslická, Dr. Horáka, Dr. Plajnera, Dr. Uhra, Drozdovice, Družební, Družstevní, Duhová, Dukelská brána, Dvořákova, Dykova, Edvarda Valenty, Elišky Krásnohorské, Emila Králíka, Erbenova, Esperantská, Fanderlíkova, Filipcovo nám., Finská, Floriána Nováka, Floriánské nám., Foerstrova, Francouzská, Fügnerova, Gabriely Preisové, Gen. Dudy, Gen. Kraváka, Gen. Sachera, Hacarova, Hanačka, Habrová, Havlíčkova, Hlaváčkovo nám., Hliníky, Hloučelní, Holandská, Hradební, Hrázky, Husitská, Husovo nám., Hvězda, Hyacintová, Hybešova, Chodská, Italská, Ivana Olbrachta, Jabloňová, J. B. Pecky, J. V. Myslbeka, Jana Kuchaře, Jana Olivetského, Jana Rokycany, Jana Švermy, Jana Zrzavého, Janáčkova, Jano Köhlera, Jaroslava Kaštila, Jaroslava Křičky, Jaroslava Kučery, Jasanová, Jaselská, Jasmínová, Javorová, Javoříčská, Ječmínkova, Ječná, Jezdecká, Jihoslovanská, Jiráskovo nám., Josefa Hory, Josefa Lady, Josefa Suka, Joštovo nám., Jungmannova, K rybníku, K. H. Kepky, Karafiátová, Karla Svolinského, Karlov, Karoliny Světlé, Kaštanová, Kazín, Kelčická, Knihařská, Kojetínská, Kolářovy sady, Kollárova, Komenského, Konečná, Kopečného, Kosířská, Kostelecká, Kostelní, Košická, Kotěrova, Kotkova, Kováříkova, Koželuhova, Kpt. Nálepky, Kpt. O. Jaroše, Kralická, Kramářská, Krapkova, Krasická, Krásná, Krátká, Kravařova, Krokova, Krumlovského, Křížkovského, Kubelíkova, Květná, Kyjevská, Legionářská, Letecká,  Libušinka, Lidická, Lipová, Lísková, Lomená, Luční, Lutinovova, Lužická, Máchova, Majakovského, Mánesova, Marie Majerové, Marie Pujmanové, Martinákova, Mathonova, Melantrichova, Mikoláše Alše, Milíčova, Mlýnská, Močidýlka, Mojmírova, Moravská, Mozartova, Na blatech, Na Brachlavě, Na hrázi, Na okraji,
Na příhoně,  Na splávku, Na spojce,  Na vyhlídce, Na výsluní, nám. E. Husserla, nám. J. V. Sládka, nám. Odboje, nám. Padlých hrdinů,
nám. Práce, nám. Spojenců, nám. Svatopluka Čecha, nám. T. G. Masaryka, nám. U kalicha, Nerudova, Netušilova,Neumannovo nám., Norská, Obránců míru, Okružní, Olomoucká L 1 až 101 S 2 až 116, Olšová, Olympijská, Ořechová, Oskara Nedbala, Otakara Ostrčila, Ovesná, Ovocná, Palackého, Palečkova, Partyzánská, Pernštýnské nám., Pešinova, Petra Jilemnického, Petrské nám., Plumlovská,
Pod Kosířem, Pod vinohrádkem, Pod Záhořím, Poděbradovo nám., Podjezd, Podivínského, Pod Svahem, Poláčkova, Polišenského, Polská, Pražská, Prešovská, Průchodní, Průchozí, Průmyslová, Předina, Přemyslovka, Příční, Přikrylovo nám., Puškinova, Raisova, Rejskova, Resslova, Riegrova, Rostislavova, Rovná, Rozhonova, Rudolfa Těsnohlídka, Rumunská, Ruská, Růžová, Říční, Sádky, Sadová, sídl.
E. Beneše,  sídl. Svornosti, Skálovo nám., Sladkovského, Slezská, Slovácká, Slovenská, Slunečná, Smetanova, Sokolovská, Sokolská, Spitznerova, Sportovní, Stanislava Manharda, Stanislava Suchardy, Staškova, Strojnická, Stroupežnického, Střížova, Studentská, Stukova, Sušilova, Svatoplukova, Šafaříkova, Šárka, Šerhovní, Šeříková, Šípková, Školní, Šlikova, Švabinského, Švýcarská, Šumavská, Tetín, Tovačovského, Tovární, Trávnická, Trnková, Trpinky, Třebízského, Třešňová, Třískova, Tylova, Tylšarova, Tyršova, Tulipánová, U Boží muky, U cihelny, U Spalovny, U spořitelny, U Stadionu, U sv. Anny, Újezd, Uprkova, Určická, V loučkách, V polích, V zahradách, Václava Špály, Václava Talicha, Valašská, Vápenice, Vasila Škracha, Veleslavínská, Vencovského, Višňová, Vícovská, Vítězslava Nezvala, Vítězslava Nováka, Vladimíra Ambrose, Vodní, Vojáčkovo nám., Vojtěcha Outraty, Vrahovická, Vrbová, Vrchlického, Vrlova, Vřesová, Waitova, Werichova, Winklerova, Wichterlova, Wolfova, Wolkerova,  Za drahou, Za humny, Za Místním nádražím, Za Olomouckou,
Za velodromem, Zahradní, Západní, Zátiší, Zborov, Zikmunda Wintra, Zlechovská, Žeranovská, Žešov, Žitná, Žižkovo nám.    

  

pro Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14

      Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Kollárova ul. 4

      Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Melantrichova ul. 60

      Základní školu Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

      Reálné gymnázium a základní školu města Prostějova, Studentská ul. 2

      Základní školu Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

      Základní školu Prostějov, ul. E. Valenty 52

 

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání na ZŠ Prostějov, Vl. Majakovského 1

2019/2020

 

         V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a obecně závazné vyhlášky č. 7 /2009, kterou se stanoví spádové obvody základních škol v územním obvodu statutárního města Prostějova, stanovuje ředitelka školy ZŠ Prostějov, Vl. Majakovského 1 kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání. Bude otevřena jedna první třída.

 

         Žáci budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímáni na základě žádosti zákonného zástupce podle těchto kritérií:

 

  1. přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči                                                               3 b
  2. přijímáni budou žáci, kterým byl udělen v loňském roce odklad      2 b
  3. přijímáni budou žáci, kteří mají ve škole sourozence                        1 b
  4. v případě shodnosti bude volba losováním
  5. pokud nebude naplněna kapacita první třídy, budou přijímáni žáci mimo školský obvod

 

(Kritéria vycházejí z doporučení Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., veřejné ochránkyně práv.)

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Mgr. Martina Šírková

                                                                                                                      ředitelka školy


Vytvořeno: 25. 3. 2019
Poslední aktualizace: 25. 3. 2019 12:06
Autor: