Obsah

Zvážit organizaci oddělení školní družiny či školního klubu tak, aby oddělení, popřípadě skupina, byla tvořena žáky jedné třídy, popřípadě několika předem daných tříd (nenaplnění tohoto doporučení zvyšuje riziko karantény pro větší část žáků, pokud se v kolektivu vyskytne pozitivní jedinec, čímž může karanténa zasáhnout do různých tříd a ročníků).

 

Ve škole fungují standartně 4 oddělení školní družiny. Protože nemůžeme zajistit oddělený provoz všech oddělení i v ranních a odpoledních hodinách (po 15 hodině), žádáme rodiče, aby respektovali, že v tuto dobu budou žáci nosit roušky, abychom zmenšili riziko případné karantény.