Obsah

Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS nebo MZd jinak:

V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin (např. rozložit vydávání obědů v delším čase, je-li to možné, nebo vytvořit v jídelně sektory oddělující jednotlivé třídy).

Hygiena a úklid podle pravidel stanovených manuálem.

Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.

Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).

Cizí strávníci musí mít pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor a po ukončení stravování musí být stoly a židle očištěny a dezinfikovány. Pro výdej stravy cizím strávníkům je nutné nastavit pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny.

 

Žáci se stravují po třídách dle stanoveného časového harmonogramu.

Zaměstnanci školy jim vydávají tác, příbor a nápoj. 

V případě onemocnění žáka je možné vyzvednutí oběda v čase od 12 do 12:30 hod. Oběd vydáváme v boxech, nenoste si vlastní jídlonosiče. U vchodu do školy zazvoňte na jídelnu a nahlašte paní kuchařce jméno dítěte. Paní kuchařka vám oběd donese ke vchodu do školy.