#

Navigace

Obsah

Zápis

 

žáků do prvního ročníku Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 pro školní rok 2020/2021

 

 

Termín byl v souladu s ustanovením § 34, odst. 2)  a § 46 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb.

a po dohodě se zřizovatelem stanoven na 

 

pátek 24. dubna 2020 

od 12.00 do 18.00 hodin

 

 

- k zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich zákonní zástupci)

  a předloží tyto doklady:

 

1. rodný list dítěte nebo výpis z matriky

2. občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)

 

- na ZŠ budou přednostně zapsány a zařazeny děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu ZŠ

 

Podle § 36 odst. 3) ŠZ povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud se nemohou rodiče s dětmi ve zdůvodněných případech dostavit ve stanovený den zápisu, mohou přijít individuálně po dohodě s ředitelem ZŠ v průběhu měsíce dubna, nejpozději však do 30. 4. 2020 do 12.00 hodin.     

      

Aktuality

22.01.2020

Florbalový turnaj

Florbalový turnaj

Naše škola se letos zúčastnila již 8. ročníku ČEPS cupu, florbalového turnaje mezi 1. stupni ZŠ.

Detail

20.12.2019

Vánoční výstup na prostějovskou radnici

Vánoční výstup na prostějovskou radnici

Ani mlhavé počasí šesťáky a deváťáky neodradilo od výstupu na radniční věž. Prohlédli si expozici z historie radnice, hodinový stroj a orloj, který je jedním ze čtyř v České republice. Na slibovaný výhled přes Kosíř až k Jeseníkům se těší příště.

Detail

09.12.2019

V naší škole třídíme baterie, chráníme tím přírodu

Víte, co všechno se dá vyrobit z použitých baterií?

Detail

09.12.2019

Kalendář pro pejsky

Kalendář pro pejsky

Žáci 5. A, první a třetí třídy ve spolupráci s reklamní agenturou VENDI s.r.o. se podíleli na vzniku nástěnného kalendáře, věnovanému útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem.

Detail

09.12.2019

Návštěva planetária v Brně

Návštěva planetária v Brně

Žáci pátých ročníků navštívili Planetárium v Brně,  kde zhlédli program o planetách.

Detail