Navigace

Obsah

Vážení rodiče,

 

vzhledem k situaci s výskytem onemocnění Covid - 19 se neustále mění pravidla pro provoz a fungování školy. O všech změnách vás budou průběžně informovat třídní učitelé vašich dětí. Další informace se dozvíte na těchto stránkách pod záložkou KORONAVIRUS. 

 

Třídní schůzky plánované na 23. 9. 2020 se ruší. Učitelé Vám zašlou informace e-mailem nebo vytištěné po dětech. V případě, že potřebujete něco řešit, nás neváhejte kontaktovat. Dle doporučení MZ a MŠMT má komunikace s rodiči přejít do online prostoru.

 

Vstup do školy je omezen. NE ZAKÁZÁN! Pokud potřebujete ve škole něco projednat, samozřejmě můžete do školy přijít. Musíte však dodržet tato pravidla:

 

1. vstup pouze s účinnou rouškou 

2. zapsání do návštěvního listu (pro případ dohledávání kontaktů pro HS)

3. dezinfekce rukou.

 

Ve škole platí povinnost nosit účinné roušky pro všechny žáky a zaměstnance. Žádáme vás, aby jste své děti vybavili účinnými rouškami (chápeme, že můžete s nařízením MZ nesouhlasit, ale své protesty v podobě nošení děrovaných roušek si prosím realizujte mimo školu). Pokud žák roušku zapomene, poskytneme mu náhradní, ale není možné roušku žákům poskytovat denně (škola má omezené finanční možnosti a roušky nejsou zadarmo!!!). V případě, že toto bude žáky zneužíváno, budeme nuceni roušky zpoplatnit. Roušky nejsme POVINNI ZAJIŠŤOVAT!!!

 

 

Mgr. Martina Šírková ŘŠ

 

Aktuality

30.03.2020

POBYT V JESENÍKÁCH

POBYT V JESENÍKÁCH

Čtvrťáci se vydali na třídenní březnový pobyt do Ramzové.

Detail

22.01.2020

Florbalový turnaj

Florbalový turnaj

Naše škola se letos zúčastnila již 8. ročníku ČEPS cupu, florbalového turnaje mezi 1. stupni ZŠ.

Detail

20.12.2019

Vánoční výstup na prostějovskou radnici

Vánoční výstup na prostějovskou radnici

Ani mlhavé počasí šesťáky a deváťáky neodradilo od výstupu na radniční věž. Prohlédli si expozici z historie radnice, hodinový stroj a orloj, který je jedním ze čtyř v České republice. Na slibovaný výhled přes Kosíř až k Jeseníkům se těší příště.

Detail

09.12.2019

V naší škole třídíme baterie, chráníme tím přírodu

Víte, co všechno se dá vyrobit z použitých baterií?

Detail

09.12.2019

Kalendář pro pejsky

Kalendář pro pejsky

Žáci 5. A, první a třetí třídy ve spolupráci s reklamní agenturou VENDI s.r.o. se podíleli na vzniku nástěnného kalendáře, věnovanému útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem.

Detail

Základní škola Prostějov

   Základní škola Vl. Majakovského se nachází v Prostějově v místní části Vrahovice. Škola má svá pracoviště celkem ve dvou objektech.

   Objekt školy tvoří tři budovy propojené spojovacími chodbami. V nejstarší třípodlažní budově, která budovadostala svoji podobu před více než 130 lety, jsou umístěny třídy prvního stupně.    V nové  třípodlažní budově z roku 2013 se nacházejí učebny převážně tříd 2. stupně, počítačová učebna a kabinety. Původně zde byly navrženy 3 odborné učebny, které se vzhledem k nárůstu počtu tříd staly učebnami kmenovými. Jedna z učeben slouží v odpoledních hodinách také jako čtvrté oddělení družiny. K této budově je připojena moderní tělocvična z roku 2001. Součástí areálu školy je sportovní hřiště a školní pozemek. Za budovou školy je také přírodní učebna.

   V blízkosti školy na ulici I. Olbrachta je umístěn objekt školní družiny se třemi odděleními, odborná pracovna pro domácí nauky a prostory pro činnost keramických kroužků. 
   Vybavení místností je dobré. Škola má k dispozici dostatečné množství klasických učebních pomůcek i audiovizuální techniky a vybavenou učebnu informatiky. Žákům i zaměstnancům slouží dvě knihovny s krásnou i odbornou literaturou.  Jsme zapojeni do projektu školní mléko a "Ovoce do škol" se snahou co největšího odběru. Venkovní areál je v odpoledních hodinách volně přístupný veřejnosti. Škola nabízí rovněž pronájem tělocvičny (tato bývá využívána až do pozdních večerních hodin).

   Základní škola je plně organizovaná od roku 1996. Hospodaří jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zaměstnává 24 pedagogických a 7 provozních zaměstnanců. Její  součástí je: 1. a 2. stupeň ( 13 tříd), školní družina   ( 4 oddělení, 4 vychovatelé ) s provozem od 6.15 do 17.00 od., výdejna stravy - obědy dodává školní jídelna při ZŠ Prostějov, E. Valenty. V posledních letech navštěvuje školu přes 300 žáků. Vzdělávání probíhá podle programu  ŠVP. Ve škole pracuje řada zájmových kroužků, které jsou zaměřeny na cizí jazyky, informatiku, literárně dramatickou výchovu, hudební a výtvarné činnosti, keramiku  apod.Mezi zájmové aktivity patří ozdravné pobyty dětí, LVVZ, plavání, vánoční koncerty, návštěvy filmových a divadelních představení, spolupráce se ZUŠ, besedy, výlety, školní akademie. Naši žáci nejsou andělé, avšak v konkurenci slušných dětí vždy obstály. Zúčastňujeme se různých olympiád, výtvarných a sportovních soutěží, na kterých slavíme úspěchy. Plánů máme hodně, kolektiv pracovníků je přístupný a nadšený, ochotný spolupracovat na změnách, které vedou ke zlepšování pracovního prostředí a upevňování dobrého jména školy.