Navigace

Obsah

Pedagogický sbor

 

Ředitel školy: 

 

Zástupce ředitele: 

 

Pro školní rok  2021/2022

1. stupeň

2. stupeň

Netřídní učitelé 

 

Asistenti pedagoga

Výchovný poradce: 

 

Konzultace pro žáky: 

Konzultace pro rodiče: 

 

Metodik prevence: 

zsmaj.prevence@seznam.cz

Konzultace:

Je možné domluvit individuální konzultaci.