Navigace

Obsah

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

 

Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší Základní škole Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1.

 

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Program pedagogicko-psychologického poradenství zpracovává a aktualizuje tým poradenských pracovníků školy:

                                   školní výchovný poradce:      Mgr. Martina Trusíková

                                   školní metodik prevence:       Mgr. Magda Nadymáčková

 

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

 

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

 

Náplň činnosti jednotlivých poradenských pracovníků ŠPP

 

Školní metodik prevence: Mgr. Magda Nadymáčková

Konzultační hodiny:                                               

Pondělí: 13:15 - 14:00                                              

Pátek:      7:00 -    7:30                                                                                 

Je možné domluvit individuální konzultaci.

 

Co je náplní práce školního metodika prevence?

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a  poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

 

Metodické a koordinační činnosti

 

Informační činnosti

 

Poradenské činnosti

 

Školní výchovný poradce: Mgr. Martina Trusíková

 

Konzultační hodiny:                                               

konzultace pro žáky:  pondělí: 11:40 - 13:40

konzultace pro rodiče: pátek:     07:00 - 08:00

 

Co je náplní práce školního výchovného poradce?

Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

 

Poradenské činnosti

 

Metodické a informační činnosti

 

(Informace o Školním poradenském pracovišti, ZŠ Majakovského v Prostějově byly zpracovány dle MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 72/2005 Sb.)