Obsah

Zájmové kroužky 2017/2018

 

KROUŽEK

DEN

ČAS

URČENO pro

VEDOUCÍ

FLORBAL

úterý

14,30 - 16,00

1x za 14 dní

6. - 9.r

Pavel Odložil

TĚLOVÝCHOVNÝ KROUŽEK

úterý

13,45 - 14,15

1. tř.

K.Y.Farrag

středa

13,30 - 15,00

2. - 3.r

Ivana Nakládalová

středa

15,00 - 15,45

4. - 5.r

Hana Krönerová

KROUŽEK KERAMIKY

úterý

14,30 - 16,00

1.- 9. R

František Švancara

Ivana Nakládalová

středa

15,00 - 16,30

1.- 9. R

František Švancara

 

čtvrtek

14,30 - 16,00.

1.- 9. R

František Švancara

Ivana Nakládalová

SBOROVÝ ZPĚV

středa

13,30 - 14,15

1.- 5. R

Milena. Antoníčková

Radka Pírková

KROUŽEK DOPR.VÝCHOVY

čtvrtek

7,00 - 7,45

Od 4.r.

Hana Mrákavová

KROUŽEK NÁBOŽENSTVÍ

středa

14,15 - 15,00

1. st. ml.

1.st. st.

J. Glogar

D. Klemscheová

HRA NA ZOBC. FLÉTNU

úterý

13,00 - 14,30

1. stupeň

Marieta Pelikánová