Obsah

Přítomnost žáků 1. stupně a 9. ročníků ve škole  

Cesta do školy a zpět 

 • Žáci musejí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky 

 • Dodržují odstupy stanovené mimořádnými opatřeními 

Příchod ke škole a pobyt před školou 

 • Žáci musejí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky 

 • Žáci dodržují odstupy stanovené mimořádnými opatřeními 

 • Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník 

 • Žáci přicházejí na stanovený čas (cca 15 minut před stanoveným zahájením, ne dříve !!!!) 

 • Po ukončení pobytu ve škole se žáci nebudou zdržovat před školou!!!!! 

Vstup do budovy 

 •  Vstup do budovy je umožněn pouze žákům !!!!! 

 • Všichni žáci budou nosit ve společných prostorách roušky 

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky (zajišťuje rodič, ne škola !!!) 

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáky, je důvodem nevpuštění žáka do školy a jeho vyřazení ze skupiny či přípravy 

 • Žáci různých skupin se ve škole nepotkávají !!!! 

V budově školy 

 •  Žáci dodržují odstupy stanovené mimořádnými opatřeními (2 metry) 

 • Pokud to bude možné, budou žáci přestávky trávit venku 

 • Ve společných prostorách, při přesunech, při cestě na toalety apod. musejí žáci používat roušky 

Ve třídě 

 •  Neprodleně po přezutí musí každý žák použít desinfekci na ruce  

 • Složení skupin je po zahájení docházky neměnné !!! 

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15, 1 žák na lavici 

 • Při pobytu ve třídě není nutné nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry 

 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě 

 • O docházce žáků bude vedena evidence 

Podezření na příznaky COVID – 19 

 •  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit  

 • U vstupu do školy bude měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem - náhodně 

Stravování  

 • žáka přihlašte na ZŠ Valenty, starvování budeme realizovat

Organizace výuky žáků 1. stupně

od 25. 5. 2020

 

Žáci budou rozděleni do 8 skupin.

skupina počet žáků vyučující
1. 9 Mgr. Hana Mrákavová
2. 10 Mgr. Ivana Nakládalová
3. 15 František Švancara
4. 8 Michaela Gregorová
5. 12 Mgr. Magda Nadymáčková
6. 15 Mgr. Veronika Havelová
7. 11 Mgr. Petra Fojtíková
8. 13 Mgr. Jitka Hrůzová

Žáky si rozdělí do skupin vyučující první den, tedy 25. 5. 2020. 

Pokyny pro nástup do školy budou rozesílat třídní učitelé rodičům přihlášených žáků. Nezapomeňte přinést vyplněné a podepsané čstné prohlášení!!! Bez něj dítě do školy nevpustíme!!!!

Odpolední blok bude pouze ve 3 skupinách - 1. , 3. a 5. skupina a budou ji zajišťovat vychovatelky školní družiny.

Žáky je možné si ze školy vyzvednout po vyučování, po obědě a následně v 15 a 16 hodin. 

Rodičům je vstup do školy zakázán!!!!!!

 

Aktivity pro 1. stupeň 

 •  Pravidelně každý pracovní den od 8 do 16 hodin 

 • Budou rozděleny na dopolední a odpolední část 

 • Dopoledne budou žáci vzděláváni dle ŠVP shodně s dálkovým vzděláváním 

 • Odpoledne bude probíhat formou zájmového vzdělávání 

 • Ranní družina nebude poskytována 

 • Při nepřítomnosti žáka déle než 3 dny bude škola žádat od zákonného zástupce informaci o důvodu nepřítomnosti a zda bude žák nadále do skupiny docházet 

 • Absence se nezapočítává na vysvědčení 

 • Budou zařazeny pohybové chvilky na protažení a relaxaci  

 • Nejsou možné aktivity mimo areál školy 

Aktuality

30.03.2020

POBYT V JESENÍKÁCH

POBYT V JESENÍKÁCH

Čtvrťáci se vydali na třídenní březnový pobyt do Ramzové.

Detail

22.01.2020

Florbalový turnaj

Florbalový turnaj

Naše škola se letos zúčastnila již 8. ročníku ČEPS cupu, florbalového turnaje mezi 1. stupni ZŠ.

Detail

20.12.2019

Vánoční výstup na prostějovskou radnici

Vánoční výstup na prostějovskou radnici

Ani mlhavé počasí šesťáky a deváťáky neodradilo od výstupu na radniční věž. Prohlédli si expozici z historie radnice, hodinový stroj a orloj, který je jedním ze čtyř v České republice. Na slibovaný výhled přes Kosíř až k Jeseníkům se těší příště.

Detail

09.12.2019

V naší škole třídíme baterie, chráníme tím přírodu

Víte, co všechno se dá vyrobit z použitých baterií?

Detail

09.12.2019

Kalendář pro pejsky

Kalendář pro pejsky

Žáci 5. A, první a třetí třídy ve spolupráci s reklamní agenturou VENDI s.r.o. se podíleli na vzniku nástěnného kalendáře, věnovanému útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem.

Detail