Obsah

Zápis žáků do 1. ročníku 

V souladu s ustanovením § 46, odst. 1 a § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.  a na základě konzultace ke stanovení jednotného termínu na městem zřizovaných školách jsem termín zápisu k povinné školní docházce stanovila na 

23. 4. 2021

Mgr. Martina Šírková, ř.š.

 

 

Informace k provozu ZŠ, ŠD a ŠJ 

 

Po vánočních prázdninách bude výuka od 4. 1. 2021 obnovena pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. Všechny ostatní ročníky přecházejí opět na distanční výuku. 

 

Až bude opět vyhlášen stupeň 4 v PES, bude výuka vypadat následovně:

Prezenční výuka - všechny třídy 1. stupně a 9. tř.

Rotační výuka - třídy 2. stupně - 1. a 2. skupina se bude střídat po týdnu:

1. skupina                 7.B, 8.A a 8.B

2. skupina                 6.A, 6.B a 7.A

 

 

Obědy mají všichni žáci  nahlášené /ti co jsou přihlášeni ke stravování, v době prezenční výuky/, takže pokud nechcete, aby vaše dítě chodilo na obědy, odhlašte si obědy na ZŠ Valenty na čísle 582366075 nebo 732829410 nebo elektronicky prostřednictvím služby www.strava.cz.

 

Obědy si mohou žáci, kteří nebudou zrovna mít prezenční výuku, vyzvedávat od 11:45 do 12:30 hodin u zadního vchodu do kuchyně (přístup zezadu přes školní hřiště). 

 

 

 

 

 

 

Základní škola Prostějov

   Základní škola Vl. Majakovského se nachází v Prostějově v místní části Vrahovice. Škola má svá pracoviště celkem ve dvou objektech.

   Objekt školy tvoří tři budovy propojené spojovacími chodbami. V nejstarší třípodlažní budově, která budovadostala svoji podobu před více než 130 lety, jsou umístěny třídy prvního stupně.    V nové  třípodlažní budově z roku 2013 se nacházejí učebny převážně tříd 2. stupně, počítačová učebna a kabinety. Původně zde byly navrženy 3 odborné učebny, které se vzhledem k nárůstu počtu tříd staly učebnami kmenovými. Jedna z učeben slouží v odpoledních hodinách také jako čtvrté oddělení družiny. K této budově je připojena moderní tělocvična z roku 2001. Součástí areálu školy je sportovní hřiště a školní pozemek. Za budovou školy je také přírodní učebna.

   V blízkosti školy na ulici I. Olbrachta je umístěn objekt školní družiny se třemi odděleními, odborná pracovna pro domácí nauky a prostory pro činnost keramických kroužků. 
   Vybavení místností je dobré. Škola má k dispozici dostatečné množství klasických učebních pomůcek i audiovizuální techniky a vybavenou učebnu informatiky. Žákům i zaměstnancům slouží dvě knihovny s krásnou i odbornou literaturou.  Jsme zapojeni do projektu školní mléko a "Ovoce do škol" se snahou co největšího odběru. Venkovní areál je v odpoledních hodinách volně přístupný veřejnosti. Škola nabízí rovněž pronájem tělocvičny (tato bývá využívána až do pozdních večerních hodin).

   Základní škola je plně organizovaná od roku 1996. Hospodaří jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zaměstnává 24 pedagogických a 7 provozních zaměstnanců. Její  součástí je: 1. a 2. stupeň ( 13 tříd), školní družina   ( 4 oddělení, 4 vychovatelé ) s provozem od 6.15 do 17.00 od., výdejna stravy - obědy dodává školní jídelna při ZŠ Prostějov, E. Valenty. V posledních letech navštěvuje školu přes 300 žáků. Vzdělávání probíhá podle programu  ŠVP. Ve škole pracuje řada zájmových kroužků, které jsou zaměřeny na cizí jazyky, informatiku, literárně dramatickou výchovu, hudební a výtvarné činnosti, keramiku  apod.Mezi zájmové aktivity patří ozdravné pobyty dětí, LVVZ, plavání, vánoční koncerty, návštěvy filmových a divadelních představení, spolupráce se ZUŠ, besedy, výlety, školní akademie. Naši žáci nejsou andělé, avšak v konkurenci slušných dětí vždy obstály. Zúčastňujeme se různých olympiád, výtvarných a sportovních soutěží, na kterých slavíme úspěchy. Plánů máme hodně, kolektiv pracovníků je přístupný a nadšený, ochotný spolupracovat na změnách, které vedou ke zlepšování pracovního prostředí a upevňování dobrého jména školy.