Obsah

 

Informace k provozu ŠJ a přihlášení stravy

Vážení rodiče,

obědy jsou v systému centrálně odhlášené. Od 2. listopadu 2020 bude ŠJ opět v provozu podle aktuálních protiepidemických opatření. Složitost současné doby nám neumožňuje přesně určit termín opětovné přítomnosti žáků, případně konkrétních ročníků ve škole.

Prosíme rodiče žáků, kteří budou chtít odebírat obědy od 3. listopadu 2020 v období vzdělávání distančním způsobem, aby se individuálně přihlásili v pátek 30. října 2020 od 8:00 do 10:00 hodin na telefonním čísle 582366075 nebo 732829410 nebo elektronicky prostřednictvím služby www.strava.cz.

Následně při obnovení prezenční výuky jednotlivých tříd je nutné si oběd individuálně přihlásit ve školní jídelně na tel.: 582366075 nebo 732829410.

 

 

 

 

Omezení provozu škol a školských zařízení

Od 14. 10. 2020 0:00 hod. do 1. 11. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 12. 10. 2020 na území celé České republiky:

 

-         omezuje provoz základních škol  podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Žáci mají povinnost se vzdělávat distančně podle § 184a školského zákona. Školní družina bude také uzavřena. 

 

Obědy si mohou žáci vyzvedávat od 11:45 do 12:30 hodin u zadního vchodu do kuchyně (přístup zezadu přes školní hřiště). Všichni žáci mají obědy odhlášené, pokud obědy chcete odebírat i v době uzavření školy, musíte si obědy nahlásit na ZŠ Valenty.

 

Pokyny ohledně distanční výuky obdržíte od třídních učitelů.

 

OŠETŘOVNÉ !!!

Dovolujeme si Vás informovat o tiskové zprávě MPSV, která byla zveřejněna včera v pozdních odpoledních hodinách v souvislosti s žádostí rodičů o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) od 14.10.2020.

Tiskovou zprávu naleznete na:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/

K uvedenému OSSZ Prostějov dále sděluje, že chystaná právní úprava již nevyžaduje potvrzení školy nebo výchovného zařízení o jejím uzavření od 14.10.2020, a proto ani nyní není třeba, aby rodiče od škol vyžadovali potvrzený současný formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Ten je určen pro standardní případy ošetřovného, kdežto připravovaná právní úprava bude řešit nároky v souvislosti s krizovými opatřeními. Pro uplatnění nároku na ošetřovné z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) od 14. 10. 2020 pak budou rodiče pracovat s novým typem formuláře, na kterém v současné chvíli Česká správa sociálního zabezpečení intenzivně pracuje. Rodiče by měli zatím vyčkat na schválení připravené právní úpravy /předpoklad 20.10.2020/ a zveřejnění nového typu formuláře. Ošetřovné stejně bude moci být vypláceno až po uplynutí kalendářního měsíce.

 

Žáci přešli do režimu distančního vzdělávání (není to totožné s online výukou!!!), přečtěte si informace v přiloženém dokumentu. Ve škole budeme kombinovat různé možnosti výuky. Záleží také na technických možnostech žáků. 

distanční výuka.docx (1.35 MB)

 

 

Zveřejňujem prosbu odborné společnosti praktických dětských lékařů.

 

Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví č.j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN ze 24. září 2020, čl. II, bod 2 a 4 se s účinností od 25.9. 2020 do odvolání, nařizuje provést všem osobám, včetně dětí bez ohledu na věk, kterým byla nařízena karanténní opatření, v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději do 10. dne, RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Provedení testu je tímto opatřením nařízeno všem osobám v karanténě bez rozdílu

Bod 4, uvádí případ, kdy z kapacitních nebo technických důvodů se nepodaří tento test provést do 10. dne od kontaktu, pak je možné karanténní opatření ukončit u asymptomatických osob bez provedení testu za 14 dnů od kontaktu. 

Mimořádné opatření jasně uvádí, že se jedná pouze o případy osob bez příznaků, kdy se test nepodaří provést, čímž je myšlena situace výjimečná, kdy v provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří nebo obtíží s vystavením elektronické žádanky na vyšetření. 

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Důsledné provádění testování osob v karanténě, umožní odhalit další případné infikované osoby, izolovat je a vyhledat jejich další kontakty.Testování je tak důležitým nástrojem k zabránění šíření epidemie onemocnění covid-19.